Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Mariánské Lázně / Marienbad - "Kulturschatz" 
  • Mariánské Lázně - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 353 01 Mariánské Lázně 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Mariánské Lázně / Marienbad - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Lázně ist die zweitgrößte tschechische Kurstadt mit zahlreichen Mineralquellen, die bereits seit dem 16. Jh. bekannt sind. In der Stadt sprudeln rund 40 Mineralquellen, in der näheren Umgebung sind es über 100.

Die Hauptpromenade bildet eine neobarocke, gusseiserne Kolonnade aus dem Jahr 1889. Für die Trinkkuren wurden die Kreuzquelle, die Karolinenquelle und die Rudolfsquelle in die Stadt geleitet. Weitere Quellen sind die Ferdinandsquelle, die Waldquelle und die Ambrosiusquelle. Die Kurpavillons sind vorwiegend im Stil des Klassizismus und der Neorenaissance erbaut, die meisten Häuser des Kurviertels weisen Jugendstilelemente auf.

Unweit der Kolonnade steht die Mariä-Himmelfahrt- Kirche, weitere bedeutende Sehenswürdigkeiten sind die Russisch-Orthodoxe Kirche des Hl. Wladimir und die Anglikanische Kirche. Das Zentrum der Kurstadt wurde 1992 zur städtischen Denkmalzone erklärt.

Mariánské Lázně - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Mariánské Lázně jsou druhými nejvetšími českými lázněmi s četnými minerálními prameny, známými již v 16. stol. V okolí města vyvěrá přes sto minerálních pramenů, na území města jich je kolem čtyřiceti.

Hlavní lázeňskou promenádu tvoří pseudobarokní litinová kolonáda z r. 1889. K pitným kúrám jsou zde přivedeny prameny Krížový, Karolinin a Rudolfův. Dalšími jsou Ferdinandův, Lesní a Ambrožův pramen. Lázeňské pavilony jsou převážně klasicistní a neorenesanční, většina domů lázeňské čtvrti nese prvky secese.

V sousedství kolonády stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, dalšími významnými kulturními památkami jsou pravoslavný ruský kostel sv. Vladimíra a anglikánský kostel. Lázeňské centrum bylo prohlášeno r. 1992 městskou památkovou zónou.
Rendert Time: 0,194 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB