Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg Wildstein, Skalná - "Kulturschatz" 
  • Hrad Vildštejn, Skalná - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Hrad Vildštejn 
  • 351 34 Skalná u Chebu 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Burg Wildstein, Skalná - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Burg Wildstein wurde um das Jahr 1200 von Adalbert Notthafft gegründet. Im 15. Jh. baute man sie um und nach einer weiteren Umgestaltung wurde sie im 16. Jh. zu einem Schloss. 1783 wurde auf der Vorburg ein neues Schloss errichtet.

Dominante der Burg ist ein schlanker, viereckiger Turm. Dieser schützt den Eingang zur Burg, die durch die Umgestaltungen, bei denen der Innenhof verschwand, wie ein verschachteltes Gebäude wirkt. Sie ist die am besten erhaltene romanische Ministerialburg im Egerland. Ministerialburgen entstanden in der Zeit, als das Gebiet um Cheb / Eger nicht zum böhmischen Staat gehörte und weisen Verbindungen zur deutschen Architektur auf.

Die Burg ist restauriert und für Besucher geöffnet. Dort findet eine Reihe von Veranstaltungen statt. Außerdem gibt es ein Burgrestaurant. In der Burg ist auch eine neue Ausstellung über Feuerwehrtechnik zu sehen.

Hrad Vildštejn, Skalná - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Hrad Vildštejn založil okolo r. 1200 Vojtěch Nothaft. V 15. stol. byl přestavěn a po úpravách provedených v 16. stol. byl změněn na zámek. V r. 1783 byl na předhradí vybudován nový zámek.

Dominantou je štíhlá čtverhranná věž chránící vstup do hradu, který v důsledku úprav, kdy zaniklo vnitřní nádvoří, působí jako jedna složitá budova. Na Chebsku se jedná o nejvíce dochovaný románský hrad ministeriálu. Ministeriálské
hrady vznikaly v době, kdy území Chebska nebylo součástí českého státu a souvisí s německou architekturou.

Hrad je opraven a zprístupněn. Koná se zde řada akcí a je možné navštívit také hradní restauraci. Nedávno zde byla otevřena nová expozice hasičské techniky.
Rendert Time: 0,137 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB