Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Ateliery fara Úboč o.p.s. (gemeinnützige Gesellschaft)  
 • Ateliery fara Úboč o.p.s. 
 •  
 • Úboč 1 
 • 315 43 Koloveč 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Ateliery fara Úboč o.p.s. (gemeinnützige Gesellschaft)

Die Gesellschaft "ATELIERY FARA ÚBOČ" bietet gemeinnützige Leistungen von akademisch ausgebildeten Lehrern, Pädagogen, Künstlern und Fachkräften.

Hauptaufgaben sind:
 • die Förderung der Schaffung von Kunstwerken und ihrer Präsentation auf Ausstellungen und in den Medien
 • Schaffung einer Plattform für Begegnungen von Studenten, schaffenden Künstlern und Musikern
 • internationale Zusammenarbeit: Region Pilsen, Bayern und EU-Länder
 • Fortbildung in der Theorie der bildenden Kunst, Innen-Design, Architektur und Philosophie mit Akzent auf der Region und den Grenzgebieten
 • Sport-, Tourismus- und Freizeitaktivitäten, verbunden mit dem Kennenlernen der Region, für verschiedene Alters- und Interessensgruppen, Studenten, Frauen
 • die bauliche Erneuerung von weiteren eigenen Objekten für diese Aktivitäten, die Wiederherstellung kleinerer Objekte der sakralen Architektur in der Landschaft

Ateliery fara Úboč o.p.s.

Společnost "ATELIERY FARA ÚBOČ" nabízí obecně prospěšné služby pomocí VŠ vzdělaných lektorů, pedagogů, tvůrčích umělců a profesionálů v oboru.

Hlavní náplň lze rozdělit do několika bodů.
 • umožnění tvorby uměleckých děl a jejich výstavní a mediální prezentaci
 • platforma pro setkávání studentů, výtvarníků a hudebníků
 • mezinárodně tvůrčí spolupráce: Plzeňský kraj, Bavorsko a země EU
 • doplňování vzdělávání v teorii výtvarné tvorby, interiéru, architektury, filosofie s důrazem na region a příhraničí
 • sportovní, turistické, relaxační aktivity spojené s poznáním regionu. Pro skupiny různého věku a zaměření, studenty, ženy
 • stavební obnova dalších vlastních objektů pro tuto činnost, obnova drobné sakrální architektury v krajině

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,147 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB