Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Sonntag 12. Nov 2017 - Sonntag 11. Feb 2018

Mechanische Tierwelt – Eine Fotosafari in das Reich des historischen Blechspielzeugs

Gezeigt werden ca. 200 Exemplare aus den Jahren ab 1900 bis 1970 sowie eine Sammlung von Fotografien der Berliner Fotografen und Leihgeber Sebastian Köpcke und Volker Weinhold.

Historisches Blechspielzeug ist ein klassisches Sammlungsthema. Erstmals richtet eine Ausstellung ihren Fokus ausschließlich auf historische Blechtiere: Insekten, Vögel, Fische, heimische Tiere und Exoten aller Kontinente. Die Artenvielfalt ist bunt, vielfältig – und leider vom Aussterben bedroht. Allein in Museen und in der Obhut liebevoller Privatsammler scheint ihr Überleben gesichert.

Die Ausstellung präsentiert historische Blechtiere aus deutscher und internationaler Produktion. Zudem haben die Leihgeber die Tiere ihrer Sammlung in großformatigen, inszenierten Fotos in ein scheinbar natürliches Umfeld versetzt.

Beim Fotografieren vertrauten sie allein auf die Mittel der Inszenierung. Von den effektvollen Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung machten sie keinen Gebrauch. Auf diese Weise glaubten sie, den historischen Tieren am besten gerecht zu werden. Ein jedes von ihnen hat seinen eigenen Charakter, der sich in den Bildern ausdrückt. Dazu lässt ein Film es rattern, klappern und scheppern und zeigt alle noch funktionstüchtigen Blechtiere in ihren charakteristischen Bewegungen.

výstava

Neděle 12. lis 2017 - Neděle 11. úno 2018

Mechanický svět zvířat - Fotosafari do říše historických plechových hraček

Je vystaveno cca. 200 exemplářů z let 1900 až 1970 i sbírka fotografií berlínských fotografů a zapůjčovatelů sbírek Sebastiana Köpckeho a Volkera Weinholda.

Historické plechové hračky je klasické sběratelské téma. Poprvé se samostatná výstava soustřeďuje výhradně na historická plechová zvířata: hmyz, ptáky, ryby, domorodá i exotická zvářata všech kontinentů. Rozmanitost druhů je pestrá, hojná - a bohužel ohrožena vyhynutím. Zdá se, že  jejich přežití je zajištěno pouze v muzeích a v péči láskyplných soukromých sběratelů.

Výstava prezentuje historická plechová zvířata německé i zahraniční výroby. Navíc zapůjčovatelé exponátů zvířata svých sbírek zasadili do velkoformátových, inscenovaných fotografií do zdánlivě přirozeného prostředí.

Při fotografování se spoléhali pouze na prostředky inscenování. Vůbec nepoužívali efektní možnosti digitálního zpracování obrázků. Věřili, že tímto způsobem historických zvířatům nejvíce prospějí. Každé z nich má svůj vlastní charakter, který je vyjádřen na obrázcích. Navíc film umožňuje jejich rachocení, klapání a chrastění a ukazuje tak všechna ještě funkčí plechová zvířata v jejich charakteristickém pohybu.

  • Naturkunde-Museum Coburg 
  • Přírodovědné muzeum Coburg 
  •  
  • Park 6 
  • 96450 Coburg 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB