Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

CeBB

Dienstag 27. Jun 2017 - Donnerstag 21. Sep 2017

Sommerausstellung mit der Kunstaktion „Lebensräume“

In diesem Jahr steht im Mittelpunkt der Sommerausstellung die Kunstaktion „Lebensräume“, gestaltet von Schülerinnen und Schülern der Jugendkunstschulen Kulturwerkstatt Kalmreuth, Kunstbetrieb Cham und ihren tschechischen Partnerschulen. Das Kunstwerk „Lebensräume“ entsteht am Wochenende vor dem Sommerempfang (23. Bis 25.06.) bei einem gemeinsamen Workshop in der Gewölbehalle des CeBB.  Das Kunstprojekt wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert.  

Thema: „Wo und wie möchtest du leben, was ist dein LebensRaum, und was wäre dein LebensTraum." In Farbe und Konstruktion, Druck und Fläche, Bild, Text und Form erzählen Kinder und Jugendliche bei der Kunstaktion von Wünschen, fernen Ländern oder dem Ort, an dem sie leben. In der Zweitageswerkstatt für 8 bis 14-jährige Kinder der Jugendkunstschulen wird gedruckt und gemalt, entworfen und skizziert. Es entstehen Drucksachen, Postkarten, gemeinsame Figuren, Text- und Bilderwände sowie eine fantastische Holzarchitektur, die sich frei im Raum entwickeln wird und mit den Ideen und Konstruktionen der Kinder wächst. 

CeBB

Úterý 27. čen 2017 - Čtvrtek 21. zář 2017

Letní výstava s uměleckou akcí "Životní prostory"

V tomto roce je v centru pozornosti Letní výstavy umělecká akce „Životní prostory“, kterou vytvoří žáci a žákyně Umělecké školy pro mládež Kulturwerkstatt Kalmreuth, Umělecké školy pro mládež Kunstbetrieb Cham a českých partnerských škol. Umělecké dílo „Životní prostory“ vznikne o víkendu před Vítáním léta (23. až 25. 6.) při společném workshopu v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee. Umělecký projekt je podporován Česko-Německým fondem budoucnosti.  

Téma: „Kde a jak chceš žít, co je tvůj životní prostor, a co tvůj životní sen.“ Pomocí barev, konstrukcí, tisku a plochy, pomocí obrazů, textů a forem vyprávějí děti a mladiství během umělecké akce o svých přáních, o dalekých zemích nebo o místě, kde žijí. Na dvoudenním workshopu budou děti ve věku 8 až 14 let základních uměleckých škol tisknout, malovat, navrhovat a skicovat. Vzniknou tak výtisky, pohlednice, společné figury, textové a obrazové stěny, ale i také fantastická dřevo-architektura, která se volně v prostoru rozvine a spolu s nápady a konstrukcemi dětí dále poroste.  
 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Veronika Hofinger (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
 • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei, spenden erbeten
 • Vstupné v Kč:   Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 2,12 MB / 2,27 MB