Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Markt

Sonntag 21. Mai 2017   10.00 h - 17.00 h

Nachhaltigkeit ist super - egal war gestern!

Anpacken, mitmachen, gemeinsam Mehr(wert) schaffen. In Kooperation mit RENN.SÜD und dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz veranstaltet das Gerätemuseum Bergnersreuth am Internationalen Museumstag das erste Netzwerktreffen Nachhaltigkeit Fichtelgebirge.

Geboten wird ein Forum für alle, die Nachhaltigkeit leben und erleben wollen und sinnvolle Alternativen zum konventionellen Überangebot suchen. Entdecken Sie nachhaltige Initiativen der Region Fichtelgebirge an mehr als 15 Informations- und Aktionsständen aus den Bereichen Wohnen, Mobilität, Ernährung, Energie, Kleidung und Freizeit. Die Akteure vor Ort geben Tipps, Impulse und Informationen für eigene Ideen und Vorhaben und deren Umsetzung.

trh

Neděle 21. květen 2017   10.00 h - 17.00 h

Udržitelnost je skvělá - lhostejnost je včerejší!

Pustit se do toho, spolupracovat, společně tvořit (přidanou) hodnotu. Ve spolupráci s RENN.SÜD a Bavorským státním ministerstvem životního prostředí a ochrany spotřebitelů pořádá Muzeum nářadí Bergnersreuth na Mezinárodní den muzeí první pracovní setkání na síti Nachhaltigkeit Fichtelgebirge.

Fórum bude poskytnuto pro všechny, kteří žijí a chtějí žít stálostí a hledají smysluplné alternativy ke konvenční předimenzované nabídce. Objevte trvalé iniciativy regionu Fichtelgebirge ve více než 15 stáncích s informacemi a různými akcemi z oblastí bydlení, mobilita, výživa, energie, oblečení a volný čas. Místní aktéři vám dají tipy, impulzy a informace pro vlastní nápady a předsevzetí a jejich prosazování.
  • Volkskundliches Gerätemuseum Arzberg-Bergnersreuth 
  • Muzeum lidových řemesel Arzberg-Bergnersreuth 
  •  
  • Wunsiedler Str. 12-14 
  • 95659 Arzberg-Bergnersreuth 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky
  • Eintrittspreis in €:   0,00
  • Vstupné v Kč:   0,00
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB