Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

CeBB

Donnerstag 06. Apr 2017 - Donnerstag 11. Mai 2017

Das grüne Dach Europas

„Ich möchte mit der Kamera zurückholen, was unwiederbringlich verloren ist.“

Berndt Fischer (geb. 1949 in Amberg) fotografiert seit vierzig Jahren am allerliebsten Naturlandschaften und Tiere, aber auch Städte und Menschen. Einem dreijährigen Aufenthalt in Paris folgte sein erster Bildband „Paris – Zauber einer Stadt“. Seitdem hat er Bücher und zahllose Reportagen über seine Heimat und Fotoreisen auf vier Kontinenten verfasst.

Als Alt-68er ist er auch politisch aktiv und versteht seine leidenschaftlich betriebene Fotografie, zu der er als Autodidakt gekommen ist, als Mittel des Kampfs gegen die fortschreitende Naturzerstörung. Als Germanist verspürt der frühere Gymnasiallehrer immer das Bedürfnis, seine Bilder mit den entsprechenden Worten zu konfrontieren. Bilder und Poesie sollen in seinen Veröffentlichungen eine Einheit bilden.

„Mein Dilemma ist es, dass ich mit der Kamera Landschaften hinterherrenne, die es überhaupt nicht mehr gibt, die ich aber als Kindheitserinnerung in mir bewahrt habe. In meiner Biographie hat der Niedergang der Natur ungeahnte Schnelllebigkeit und Dimensionen angenommen, daraus resultiert die Leidenschaft mit der Kamera zurückzuholen, was unwiederbringlich verloren ist.“

Der Bildband „Das Grüne Dach Europas“ ist 2012 im Buch & Kunstverlag Oberpfalz erschienen und zeigt den gewaltigen Naturreichtum in diesem einzigartigen Grenzkorridor, der sich von Bayern über Böhmen bis nach Österreich erstreckt. Für Berndt Fischer ist dies die Rückkehr zu den Wurzeln der Kindheit in den Waldbergen.

Zur Vernissage am 06.04.2017 fährt aus Pilsen der Kulturbus.
Abfahrt um 17:30 Uhr vom Kulturhaus Peklo
Rückfahrt gegen 21:30 Uhr 
Fahrpreis (hin und zurück): ca. 4,- €

CeBB

Čtvrtek 06. dub 2017 - Čtvrtek 11. kvě 2017

Zelená střecha Evropy

„Pomocí fotoaparátu chci vrátit to, co už je nenávratně ztraceno.“

Berndt Fischer (narozen 1949 v Amberku) fotografuje již 40 let ze všeho nejraději krajinu a zvířata, ale také města a lidi. Po tříletém pobytu v Paříži následovala jeho první obrazová kniha „Paříž – kouzlo jednoho města”. Od té doby napsal knihy a nesčetné reportáže o své vlasti a fotografických cestách na čtyřech kontinentech.

Je politicky aktivní a své zanícené fotografování, ke kterému se dostal jako samouk, chápe jako prostředek boje proti rozšiřujícímu se ničení přírody. Jako germanista pociťuje někdejší gymnaziální učitel stálou potřebu konfrontovat své obrazy s odpovídajícími slovy. Fotografie a poezie mají v jeho publikacích tvořit jednotu.

„Mé dilema je, že běhám s fotoaparátem za obrazem krajin, které již vůbec neexistují, které jsem si ale v sobě uchoval jako vzpomínku z dětství. Zánik přírody nabral v mé biografii netušenou rychlost a dimenzi, z toho pak vyplývá vášeň přivolat fotoaparátem zpět to, co je nenávratně ztraceno.”

Obrazová kniha „Zelená střecha Evropy“ vyšla v roce 2012 v Knižním a uměleckém vydavatelství Horní Falce a ukazuje ohromné bohatství přírody v tomto jedinečném pohraničním koridoru, který se rozprostírá od Bavorska přes Čechy až do Rakouska. Pro Berndta Fischera je to návrat ke kořenům dětství v lesnatých horách.

Na vernisáž 6. 4. 2017 jede z Plzně opět kulturní autobus.
Odjezd z Plzně ve 17:30 hod. od KD Peklo
Cesta zpět kolem 21:30 hod. 
Cena jízdenky (tam i zpět): 100,- Kč
 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Veronika Hofinger (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
 • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei, Spenden erbeten
 • Vstupné v Kč:   Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 2,12 MB / 2,27 MB