Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Samstag 28. Jan 2017 - Sonntag 23. Apr 2017

Monumente des Augenblicks

Im Lauf der Geschichte hat das aufgeblasene Spektakel schon unzählige Male verführt und die Beobachter in individuelle und kollektive Traumwelten transportiert.

Oft wurde diese Faszination jedoch auch als Werkzeug zur Massenmanipulation eingesetzt. Die Ausstellung „Monumente des Augenblicks“ des Künstlers Artúr van Balen erforscht, wie das ephemere, schwebende Objekt als ein Sinnbild der jeweiligen Ideologie verstanden werden kann.

Anhand von Foto- und Filmbeispielen aus eigener Archiv-Forschung in Moskau, St. Petersburg und New York nimmt van Balen die 1930er Jahre unter die Lupe und zeigt die Zeit, in der zum ersten mal heliumgefüllte Skulpturen für Massenmanifestationen eingesetzt wurden.

výstava

Sobota 28. led 2017 - Neděle 23. dub 2017

Monumenty okamžiku

V průběhu dějin již nafouknutý humbuk nesčetněkrát svedl z cesty a přenesl pozorovatele do individuálních i kolektivních snových světů.

Často však tato fascinace byla použita také jako nástroj k manipulaci mas. Výstava "Monumenty okamžiku" umělce Artúra van Balena zkoumá, jak přechodný, vznášející se objekt může být chápán jako symbol příslušné ideologie.

Pomocí příkladů na fotografiích a filmech z vlastního bádání v archivu v Moskvě, Petrohradě a New Yorku si bere van Balen na mušku 30. léta 20. století a ukazuje dobu, ve které byly poprvé použity sochy naplněné héliem pro masové manifestace.
  • Luftmuseum 
  • Vzdušné muzeum 
  •  
  • Eichenforstgaeßchen 12 
  • 92224 Amberg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB