Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Kulturregion Bayern - Böhmen

Samstag 20. Mai 2017   16.00 h - 22.00 h

Kulturfrühling rockig

Open Air mit jungen deutschen und tschechischen Bands aus den sechs bayerischen und tschechischen Nachbarregionen am Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein.

Mit Rockmusik im Programm des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings 2017 wird die junge Generation in die Veranstaltungen zum Jubiläum der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung vor 20 Jahren einbezogen.

Die sechs Bands spielen auf zwei Bühnen, eine steht auf der tschechischen Seite, die andere auf der deutschen Seite des Grenzbahnhofs.

Line-Up:
 • 16.00 Uhr | Bayerische Bühne
  Soundcheck | Pilsen | Alternative Rock
 • 17.00 Uhr | Tschechische Bühne
  Spotlight Brides | Niederbayern | Rock 'n' Roll / Hardrock
 • 18.00 Uhr | Bayerische Bühne
  Nixon Lads | Südböhmen | Alternative Indie
 • 19.00 Uhr | Tschechische Bühne
  Shorelines | Oberpfalz
 • 20.00 Uhr | Bayerische Bühne
  Groovetown | Karlsbad | Indie-Rock
 • 21.00 Uhr | Tschechische Bühne
  Garage Inc. | Oberfranken | Rock & Metal

Veranstaltungspartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und Tandem, Pilsen
Ansprechpartner: Sebastian Lesňák
Förderpartner CZ-Seite: Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds

Zum Kulturfrühling rockig fährt ab Pilsen der Kulturbus nach Bayerisch Eisenstein. Abfahrt um 14:30 Uhr ab Pilsen/Peklo, Rückfahrt nach Veranstaltungsende. Kosten ca. 5,50 Euro für Hin- und Rückfahrt.

Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.
Weitere Informationen: www.de-tsch.eu

Kulturní region Čechy - Bavorsko

Sobota 20. květen 2017   16.00 h - 22.00 h

Kulturní jaro rokové

Open Air s mladými českými a německými kapelami ze šesti bavorských a českých sousedních regionů na hraničním nádraží Bavorská Ruda.

S rockovou hudbou v programu Česko-německého Kulturního jara 2017 bude mladá generace zapojena do akcí k jubileu podepsání Česko-německé deklarace před 20 lety.

Na dvou jevištích na české i německé straně hraničního nádraží bude hrát šest kapel.

Line-Up:
 • 16.00 hod. | Bavorská scéna
  Soundcheck | Plzeň | rock-alternative
 • 17.00 hod. | Česká scéna
  Spotlight Brides | Dolní Bavorsko | Rock 'n' Roll / Hardrock
 • 18.00 hod. | Bavorská scéna
  Nixon Lads | Jižní Čechy | alternative-indie
 • 19.00 hod. | Česká scéna
  Shorelines | Horní Falc
 • 20.00 hod. | Bavorská scéna
  Groovetown | Karlovy Vary | indie-rock
 • 21.00 hod. | Česká scéna
  Garage Inc. | Horní Franky | Rock & Metal

Partner akce: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) a Tandem Plzeň
Kontaktní osoba: Sebastian Lesňák
Podporující partner na české straně: Česko-německý fond budoucnosti

Na Kulturní jaro rockové pojede z Plzně Kulturní bus do Bavorské Rudy. Výjezd je v 14:30 hod. z Plzně/Peklo, návrat po skončení akce. Zpáteční jízdenky za 150 Kč.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Německého velvyslanectví v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
Další informace: www.de-tsch.eu
 • Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein 
 • Hraniční nádraží Bavorská Železná Ruda 
 •  
 • Bahnhofstraße 54 
 • 94252 Bayerisch Eisenstein 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,066 Sek. | Speicherverbrauch: 2,12 MB / 2,28 MB