Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Begleitprogramm Karl IV.

Dienstag 15. November 2016   19.00 h - 20.30 h

Kaiser Karl IV. und Auerbach

Der Vortrag von Heimatforscher Rudolf Weber beleuchtet die Rolle, die Karl IV. im 14. Jh. in Auerbach spielte. Er machte Auerbach 1373 zur Hauptstadt Neuböhmens und zum Sitz eines Landgerichts. Er verlieh der Stadt wichtige Privilegien und ließ 1374 das Schloss für seinen Statthalter errichten. Mehrmals weilte Karl IV. in Auerbach, das er sehr förderte.

Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms der Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung Karl IV. 2016 / 2017 in Prag und Nürnberg.

Karl IV. machte Auerbach 1373 zur Hauptstadt seines Landes „yenseits des Behemischen waldes“, später „Neuböhmen“ genannt. Zugleich errichtete er hier ein Landgericht und ein Schloss. Der Kaiser weilte mehrmals in Auerbach. Er verlieh der Stadt Auerbach und ihren Bürgern mehrere Privilegien, z.B. Zollfreiheit mit Nürnberg. Im städtischen Archiv befinden sich 8 kaiserliche Urkunden, z.T. mit anhangendem Siegel Karls IV.

Mehr zur Geschichte Auerbachs in Neuböhmen unter http://www.weber-rudolf.de/neuboehmen.htm

Veranstaltungsort:
Rathaus Auerbach - Sitzungssaal
Oberer Marktplatz 1
91275 Auerbach

Doprovodný program Karel IV.

Úterý 15. listopad 2016   19.00 h - 20.30 h

Císař Karel IV. a Auerbach

Přednáška vlastivědného badatele Rudolfa Webera objasňuje roli, kterou hrál Karel IV. ve 14. století v Auerbachu. V roce 1373 ustanovil Auerbach hlavním městem Nových Čech a sídlem zemského soudu. Městu udělil důležitá privilegia a v roce 1374 nechal postavit zámek pro svého místodržitele. Karel IV. pobýval více krát v Auerbachu, který velmi podporoval.

Přednáška je součástí doprovodného programu Česko-bavorské zemské výstavy o Karlovi IV. 2016 / 2017 v Praze a Norimberku.

Karel IV. učinil Auerbach roce 1373 hlavním městem své země „na druhé straně Českého lesa", později nazvané "Nové Čechy". Zároveň zde zřídil zemský soud a postavil zámek. Císař pobýval vícekrát v Auerbachu. Městu Auerbach  a jeho občanům udělil vícero privilegií, např. osvobození od cla s Norimberkem. V městském archivu se nachází 8 císařských listin, částečně s přiloženou pečetí Karla IV.

Více k historii Auerbachu v Nových Čechách na adrese:
http://www.weber-rudolf.de/neuboehmen.htm

Místo konání:
Radnice Auerbach - zasedací sál 
Oberer Marktplatz 1
91275 Auerbach 
  • Stadt Auerbach 
  • Město Auerbach 
  •  
  • Oberer Marktplatz 1 
  • 91275 Auerbach 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   3,00
  • Vstupné v Kč:   cca. 80,00
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB