Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen wird 2015 Kulturhauptstadt Europas. Im Plzeň 2015 - Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten.
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) unterstützt das Plzeň 2015-Team ab November 2011 im gemeinsamen Projekt „Impuls 2015!“ bei Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktvermittlung auf der bayerischen Seite.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň bude v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury. Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) podporuje tým Plzeň 2015 o. p. s. od listopadu 2011 v rámci společného projektu "Impuls 2015" nejen marketingovými a  PR aktivitami, ale také zprostředkováváním kontaktů na bavorské straně.

Einträge • Příspěvky

Treffen des Plzeň 2015-Teams mit seinen Schutzengeln

Das Plzeň 2015-Team hat Verstärkung bekommen. Das Projekt zur Kulturhauptstadt Europas werden Freiwillige unterstützen, die bei der Vorbereitung und Umsetzung verschiedener Kulturveranstaltungen helfen wollen. Diese sogenannten Schutzengel können in die verschiedensten Aktionen zur Unterstützung des Projektes Pilsen - Kulturhauptstadt Europas einbezogen werden. Sie werden über das kulturelle Geschehen in der Stadt informieren, bei der Vorbereitung von verschiedensten Veranstaltungen oder der Pressearbeit helfen.

Das erste Treffen des Teams, das das Projekt "Kulturhauptstadt Europa 2015" vorbereitet, mit an einer Zusammenarbeit Interessierten fand am 14.03.11 im Café Jabloň statt. In informellen Gesprächen diskutierten wir, wie wir das Projekt unter die Leute bringen können, welche Veranstaltungen für dieses Jahr vorbereitet werden und wo wir Hilfe benötigen. Von den Schutzengeln erhielten wir viele neue Anregungen, Vorschläge, aber auch konkrete Hilfsangebote für die Vorbereitung unserer Veranstaltungen. 

In diesem Sinne möchten wir die Begegnungen mit den Freiwilligen fortsetzen und mit ihrer Hilfe das Projekt schrittweise weiter nach vorn bringen. Die Idee des Schutzengel-Clubs haben wir uns von anderen Kulturhauptstädten Europas abgeschaut, wo es gelungen ist, die Öffentlichkeit in die Vorbereitungen und in das kulturelle Geschehen einzubinden.

Lasst uns es auch versuchen und dazu beitragen, dass sich Pilsen öffnet!

Wenn Sie auch das Projekt Pilsen 2015 unterstützen möchten und unser Schutzengel werden wollen, zögern Sie nicht und schreiben Sie uns: kraftovaE@plzen2015.cz.

Vielen Dank im Voraus für Ihren aktiven Ansatz!

Im Namen des Plzeň-2015-Teams,

Mirka Reifová

Setkání týmu Plzeň 2015 se Strážnými anděli


Tým Plzeň 2015 má nové posily. Projekt Evropského hlavního města kultury budou ochraňovat dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat s přípravou a realizací různých kulturních akcí. Takzvaní Strážní andělé se mohou zapojit do nejrůznějších kampaní na podporu projektu Plzeň – EHMK 2015, šířit informace o kulturním dění ve městě, pomáhat při přípravě nejrůznějších akcí nebo práci s médii.
 První setkání týmu připravujícím projekt Evropského hlavního města kultury 2015 se zájemci o spolupráci proběhlo v kavárně Jabloň 14.03.11. Na neformálním posezení jsme se bavili o tom, jak projekt dostat mezi lidi, jaké akce na letošek chystáme a s čím bychom potřebovali pomoci. Od Strážných andělů jsme získali spoustu nových podnětů, návrhů, ale i nabídky na konkrétní pomoc s přípravou našich akcí.
 Ve stejném duchu bychom chtěli v setkávání s dobrovolníky pokračovat a díky nim po krůčkách posouvat projekt dál. Myšlenku klubu Strážných andělů jsme si vypůjčili od ostatních hlavních měst kultury, kde se podařilo veřejnost zapojit do příprav a kulturního dění ve velkém.Pojďme to zkusit také – otevřeme si Plzeň!


Pokud byste se chtěli stát podporovatelem projektu Plzeň 2015 a být naším Strážným andělem, neváhejte a napište nám svůj kontaktní email na adresu: kraftovaE@plzen2015.cz.

Předem díky za Váš aktivní přístup!

Za tým Plzeň 2015,

Mirka Reifová

Yvona Kreuzmannová, die künstlerische Leiterin des Projektes bedankt sich bei den Freiwilligen für ihre Hilfsbereitschaft bei der Unterstützung des Projektes Pilsen 2015 | Yvona Kreuzmannová, umělecká ředitelka projektu, děkuje dobrovolníkům za zájem pomoci s projektem EHMK
Projektleiter Milan Svoboda umgeben von Schutzengeln | Ředitel projektu Milan Svoboda v obležení Strážných andělů
Rendert Time: 0,066 Sek. | Speicherverbrauch: 1,87 MB / 2,01 MB