Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

CeBB-Blog

Mitarbeiter des CeBB schreiben regelmäßig im CeBB-Blog über Dinge, die sich am Rande der täglichen Arbeit abspielen. Auch Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden im Blog aufgegriffen. Die Blog-Einträge sind mit dem Namen des Autors versehen.

CeBB-Blog

Spolupracovníci CeBB budou psát pravidelně do blogu o věcech, které se odehrávají během každodenních pracovních událostí. Na blogu naleznete také témata přeshraniční spolupráce. Příspěvky do blogu budou vždy označeny jménem autora.

Einträge • Příspěvky

3 Jahre wie im Flug vorbei

Kurz vor Mitternacht am 31.10.11 hab' ich mir noch Zeit genommen für diesen Blog-Beitrag. In wenigen Minuten läuft das dreijährige Projekt "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" zwar formell aus, doch die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den Nachbarländern Bayern und Tschechien "ohne Grenzen" wird nicht durch einen Uhrzeiger gestoppt.

Für die Kulturakteure beiden Seiten und für das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Besonderen ist es eine nicht endende Daueraufgabe, das Kulturleben beider Nachbarn immer intensiver zueinanderzubringen. Deshalb die große Freude, dass es der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds ermöglicht hat, die Kulturvernetzung unter "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" mit dem neuen Schwerpunkt "Begegnung Bayern Böhmen" im CeBB nahtlos fortzusetzen. Damit dies auch personell funktioniert, hat die Region Pilsen im März die Weichen gestellt und die Finanzierung des ständigen Repräsentanten der Region Pilsen im CeBB um 5 Jahre verlängert. Zu unserer großen Freude hat vor wenigen Tagen Mgr. Václav Vrbík bei der Stellenausschreibung des Partners Westböhmisches Museum den Zuschlag bekommen. 

Das CeBB hat in diesen drei Jahren stark am grenzüberschreitenden Kulturrad gedreht. Hier ist nicht der Ort Statistik zu betreiben, doch um die 250 öffentliche Veranstaltungen, sogar noch mehr interne Termine - von Besuchergruppen bis Konferenzen - haben die drei Jahre geprägt. Die vielen tausend Besucher, die Internetsnutzer auf bbkult.net und die Medien waren Multiplikatoren für das Ziel, die bayerische und tschechischer Seite kulturell so zu verbinden, dass die Grenze in den Herzen und den Köpfen verschwindet.

Um so ein ambitioniertes dreijähriges Programm schultern zu können, braucht es ein starkes Team, selbstlose Ehrenamtliche, unterstützende Partner auf allen Ebenen, aufgeschlossene Förderstellen, berichtende Medien und viele viele Freunde auf beiden Seiten. Es war einfach großartig, wie das kleine Mitarbeiterteam im CeBB zusammen mit Anne Gierlach, Vorstand plus Mitglieder von Bavaria Bohemia e.V. und dem Kuratorium es geschafft haben, aus dem Projekt soviel Positives herauszuholen.

Danke an alle - und das schöne ist, es geht weiter: Mit "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern Böhmen", "Impuls 2015!" und www.bbkult.net.

Hans Eibauer

3 roky utekly jako voda

Krátce před půlnocí dne 30.10.11 jsem si ještě udělal čas na tento blogový příspěvek. Za několik málo minut sice formálně doběhne tříletý projekt "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic", avšak kulturní spolupráce mezi sousedními zeměmi, Bavorskem a Českem "bez hranic" se nezastaví hodinovou ručičkou.

Pro kulturní aktéry obou stran a obzvláště pro Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) je to nekončící, trvalý úkol, stále intenzívněji vzájemně přibližovat kulturní život obou sousedů. Proto máme velkou radost, že Česko-německý fond budoucnosti umožnil v CeBB plynule pokračovat ve vytváření kulturní sítě dle projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" nyní s novým těžištěm "Setkávání Bavorsko Čechy". Aby toto fungovalo i personálně, nastavil Plzeňský kraj v březnu výhybky a prodloužil financování stálého reprezentanta Plzeňského kraje v CeBB o 5 let. K naší velké radosti vyhrál před několika dny výběrové řízení na místo, které vypsal náš partner - Západočeské muzeum, Mgr. Václav Vrbík.

CeBB v těchto třech letech silně roztáčelo kulturní kolo. Zde není místo na to, abychom se zabývali statistikou, ale ty tři roky charakterizuje kolem 250 veřejných akcí, dokonce ještě více interních termínů - od skupinových návštěv po konference. Tisíce návštěvníků, uživatelů internetového portálu bbkult.net a média byli multiplikátory pro cíl, spojit kulturně bavorskou a českou stranu tak, aby hranice, zůstávající ještě v srdcích a hlavách, zmizela.

Zvládnutí tak ambiciózního tříletého programu vyžaduje mít silný tým, nezištné neplacené dobrovolníky, podporující partnery na všech úrovních, vstřícná  financující místa, informující média a mnoho, mnoho přátel na obou stranách. Bylo to jednoduše velkolepé, jak se malému týmu v CeBB společně s Anne Gierlach, představenstvem a členy spolku Bavaria Bohemia e.V. a kuratoriem podařilo, dostat z projektu tolik pozitivního.

Děkuji všem - a to pěkné na tom je,  že se jede dál: s projekty "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern Böhmen - Setkávání Bavorsko Čechy", "Impuls 2015!" a www.bbkult.net.  

Hans Eibauer 

Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 1,86 MB / 2,00 MB