12.01.2017

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 12.01. bis zum 18.01.2017

In der Woche vom 12.01. bis zum 18.01.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen.

mehr »

12.01.2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 12. 1. do 18. 1. 2017

V týdnu od 12. 1. do 18. 1. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.

Více »

13.12.2016

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) fungiert als Koordinierungsstelle für die bayerisch – tschechische kulturelle Zusammenarbeit

Vereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (StMBW) und Bavaria Bohemia e.V., Träger des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am 12. Dezember 2016 von Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. und Hans Eibauer, Leiter des CeBB, unterzeichnet.

mehr »

13.12.2016

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) funguje jako koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci

Dohoda mezi bavorským Ministerstvem pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění (StMBW) a spolkem Bavaria Bohemia e.V., zřizovatelem Centra Bavaria Bohemia (CeBB) byla podepsána dne 12. prosince 2016 bavorským ministrem Dr. Ludwigem Spaenlem, Irenou Träxler, předsedkyní spolku Bavaria Bohemia e.V. a Hansem Eibauerem, ředitelem CeBB.

Více »

14.12.2016

Großer Andrang bei der Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung 2016/17 Karl IV.

Der Andrang für die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung Karl IV. ist groß: Über 30.000 Besucher haben in den ersten sechs Wochen die Schau über den bedeutenden Herrscher des ausgehenden Mittelalters gesehen.

mehr »

14.12.2016

Velký nával na Česko-bavorské zemské výstavě 2016/17 o Karlu IV.

Nával návštěvníků na Česko-bavorské zemské výstavě o Karlu IV. je velký: Výstavu o významném vládci vycházejícího středověku shlédlo v prvních šesti týdnech přes 30.000 návštěvníků.

Více »

Tschechisch lernen – Mission impossible?

23.12.2016

Wo der Hund verreckt ist

Im Blog Nr. 42, „Füchse und Rehe“, geht es um eine handfeste Auseinandersetzung – und erstaunlicherweise sorgt er bis heute für weitere Auseinandersetzungen, in deren Verlauf ich einen peinlichen Fehler eingestehen musste. Sie begannen an einem Sommerabend im Dörfchen Čižice, das mittlerweile in meinem Leben eine gewisse Rolle spielt. Dort plauderten wir beim Bier über Gott und die Welt und damit auch über Čižice. Es fielen die Worte, dass sich hier...

mehr »

Naučit se česky - Mission impossible?

23.12.2016

Kde chcípl pes

V blogu č. 42 "Lišky a srnci" jde o reálnou konfrontaci - a kupodivu je tento blog zodpovědný dodnes za další konfrontace, v jejichž průběhu jsem musel připustit jednu trapnou chybu. Ty začaly jednoho letního večera ve vesničce Čižice, která mezitím hraje v mém životě jistou roli. Tam jsme si u piva povídali o Bohu a světě a tím také o Čižicích. Padla tam slova, že si zde lišky...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,447 Sek. | Speicherverbrauch: 2,62 MB / 2,80 MB