27.04.2017

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 27.04. bis zum 03.05.2017

In der Woche vom 27.04. bis zum 03.05.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen.

mehr »

27.04.2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 27. 4. do 3. 5. 2017

V týdnu od 27. 4. do 3. 5. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.

Více »

26.04.2017

Programmbroschüre Kulturregion Bayern-Böhmen 2017 veröffentlicht

Im Rathaus der Stadt Zwiesel stellte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am 26.04.17 die druckfrische 72-seitige und zweisprachige Programmbroschüre der Kulturregion Bayern-Böhmen 2017 der Öffentlichkeit vor. Die ersten Exemplare erhielten aus der Hand von Hans Eibauer und Sebastian Lesňák vom CeBB-Projektteam die beiden Ersten Bürgermeister Franz Xaver Steininger (Stadt Zwiesel) und Georg - Charly Bauer (Gemeinde Bayerisch Eisenstein). 

mehr »

26.04.2017

Programová brožura Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017 je zveřejněna

Na radnici města Zwiesel představilo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veřejnosti dne 26. dubna 2017 čerstvě vytisklou dvojjazyčnou 72stránkovou programovou brožuru Kulturního regionu Čechy-Bavorsko 2017. První exempláře obdrželi z rukou Hanse Eibauera a Sebastiana Lesňáka z projektového týmu CeBB oba starostové Franz Xaver Steininger (město Zwiesel) a Georg - Charly Bauer (obec Bavorská Ruda).

Více »

01.01.2017

Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit

Am 12. Dezember 2016 unterzeichneten Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (Bay. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst), Irene Träxler, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. und Hans Eibauer, Leiter des CeBB, die Vereinbarung, im CeBB eine Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit einzurichten.

mehr »

01.01.2017

Koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci

12. prosince 2016 podepsali ministr Dr. Ludwig Spaenle (bavorské Ministerstvo pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění), Irene Träxler, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e. V. a Hans Eibauer, ředitel CeBB, dohodu o zřízení koordinačního místa pro česko-bavorskou kulturní spolupráci.

Více »

Tschechisch lernen – Mission impossible?

23.12.2016

Wo der Hund verreckt ist

Im Blog Nr. 42, „Füchse und Rehe“, geht es um eine handfeste Auseinandersetzung – und erstaunlicherweise sorgt er bis heute für weitere Auseinandersetzungen, in deren Verlauf ich einen peinlichen Fehler eingestehen musste. Sie begannen an einem Sommerabend im Dörfchen Čižice, das mittlerweile in meinem Leben eine gewisse Rolle spielt. Dort plauderten wir beim Bier über Gott und die Welt und damit auch über Čižice. Es fielen die Worte, dass sich hier...

mehr »

Naučit se česky - Mission impossible?

23.12.2016

Kde chcípl pes

V blogu č. 42 "Lišky a srnci" jde o reálnou konfrontaci - a kupodivu je tento blog zodpovědný dodnes za další konfrontace, v jejichž průběhu jsem musel připustit jednu trapnou chybu. Ty začaly jednoho letního večera ve vesničce Čižice, která mezitím hraje v mém životě jistou roli. Tam jsme si u piva povídali o Bohu a světě a tím také o Čižicích. Padla tam slova, že si zde lišky...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,466 Sek. | Speicherverbrauch: 2,42 MB / 2,62 MB