01.12.2016

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 01.12. bis zum 07.12.2016

In der Woche vom 01.12. bis zum 07.12.2016 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen.

mehr »

01.12.2016

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 01. 12. do 07. 12. 2016

V týdnu od 01. 12. do 07. 12. 2016 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.

Více »

25.11.2016

Břetislav Ditrych und Friedrich Brandl begegnen sich bei den Literarischen Tagen im CeBB

Nach  der Eröffnung der Literarischen Tage des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mit einem Lesevormittag in der Grundschule folgte am Donnerstag, 24.11.16 die literarische Begegnung des tschechischen Schriftstellers Břetislav Ditrych mit Lyriker Friedrich Brandl aus Amberg, der die Gedichtssammlung Bitter duftet Arnika / Der andere Böhmerwald aus einer wörtlichen Übersetzung von Studenten der Uni Pilsen nachgedichtet hat. 

mehr »

25.11.2016

Břetislav Ditrych a Friedrich Brandl se setkali na Literárních dnech v CeBB

Po otevření Literárních dnů Centra Bavaria Bohemia (CeBB) s dopoledním čtením v základní škole následovalo ve čtvrtek, 24.11.16 literární setkání českého spisovatele Břetislava Ditrycha s lyrikem Friedrichem Brandlem z Amberku, který z doslovného překladu studentů plzeňské univerzity přebásnil sbírku básní Hořce voní Arnika / Jiná Šumava.

Více »

15.11.2016

Begleitband zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung: "Tschechien und Bayern"

Im Verlag Collegium Carolinum ist ein neues Buch mit Gegenüberstellungen und Vergleichen vom Mittelalter bis zur Gegenwart erschienen. Der Konferenzband vereint 18 Beiträge von deutschen und tschechischen Autoren.

mehr »

15.11.2016

Doprovodný svazek k Česko-bavorské zemské výstavě: "Česko a Bavorsko"

V nakladatelství Collegium Carolinum vyšla nová kniha obsahující konfrontace a porovnání od středověku až po současnost. Konferenční svazek sjednocuje 18 příspěvků českých a německých autorů.

Více »

Tschechisch lernen – Mission impossible?

18.11.2016

Der undankbare Fünfziger

Es heißt immer, die deutsche Sprache biete besonders viele Möglichkeiten, neue Begriffe zu kreieren, da man Substantive mit Adjektiven, oder Substantive untereinander, nach Belieben miteinander kombinieren kann. Das mag so sein, und ganz gewiss haben wir auch viel Freude an Wortungetümen wie der legendären Donaudampfschiffahrtskapitänswitwe, weil wir schon in der Grundschule intensiv üben, wie man sie zusammenbastelt. Dennoch sollte man das Tschechische nicht...

mehr »

Naučit se česky - Mission impossible?

18.11.2016

Nevděčný padesátník

Pořád se říká, že německý jazyk nabízí velmi mnoho možností k vytváření nových výrazů, protože podstatná a přídavná jména lze navzájem dle libovůle kombinovat. Může tomu tak být, a zcela jistě máme i velkou radost z příšerných slovních spojení, jako je legendární "Donaudampfschiffahrtskapitänswitwe" (česky "vdova po...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,43 MB / 2,63 MB