26.06.2017

Brücke/Most-Stiftung stellt ihre Projektarbeit ein

Die Brücke/Most-Stiftung beendet zum Jahresende 2017 ihre operative Tätigkeit. Bereitszum 31.8.2017 wird der Betrieb des Brücke/Most-Zentrums eingestellt, zum 31.12.2017muss die Brücke-Institut gGmbH aufgelöst werden.

mehr »

26.06.2017

Nadace Brücke/Most ukončuje svou projektovou činnost

Nadace Brücke/Most ukončí ke konci roku 2017 svou operativní činnost. Již k 31.8.2017 bude ukončen provoz Centra Brücke/Most, k 31.12.2017 musí být zrušen Institut Brücke gGmbH. 

Více »

27.06.2017

Sommerempfang 2017

Am Montag, den 26.06.2017 feierte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) seinen 11. Sommerempfang mit ca. 100 Gästen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Tourismus, öffentlichem Leben und partnerschaftlich verbundenen Schulen und Kommunen aus beiden Nachbarländern.

mehr »

27.06.2017

Vítání léta 2017

V pondělí 26. 6. 2017 oslavilo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) své 11. Vítání léta s přibližně 100 hosty z oblasti politiky, kultury, hospodářství, turismu, veřejnosti a partnerských škol a obcí z obou sousedních zemí. 

Více »

06.06.2017

Informationen von der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur

Die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur informiert, dass für das Jahr 2017 noch Fördermittel, Mobilitätsbeihilfen und Stipendien beantragt werden können. Auch die Antragsfrist des Förderprogramms "Joint Call Bayern - Tschechien 2018-2020" wurde verlängert. Und das 2. bayerisch-tschechische Hochschulforum in Weiden steht an.

mehr »

06.06.2017

Informace od Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje, že je ještě možné podávat žádosti o dotační prostředky, příspěvky na mobilitu a stipendia na rok 2017. Také lhůta pro podávání žádostí v rámci dotačního programu "Joint Call Česko – Bavorsko 2018-2020" byla prodloužena. A chystá se 2. ročník Česko-bavorského vysokoškolského fóra ve Weidenu.

Více »

Tschechisch lernen – Mission impossible?

23.12.2016

Wo der Hund verreckt ist

Im Blog Nr. 42, „Füchse und Rehe“, geht es um eine handfeste Auseinandersetzung – und erstaunlicherweise sorgt er bis heute für weitere Auseinandersetzungen, in deren Verlauf ich einen peinlichen Fehler eingestehen musste. Sie begannen an einem Sommerabend im Dörfchen Čižice, das mittlerweile in meinem Leben eine gewisse Rolle spielt. Dort plauderten wir beim Bier über Gott und die Welt und damit auch über Čižice. Es fielen die Worte, dass sich hier...

mehr »

Naučit se česky - Mission impossible?

23.12.2016

Kde chcípl pes

V blogu č. 42 "Lišky a srnci" jde o reálnou konfrontaci - a kupodivu je tento blog zodpovědný dodnes za další konfrontace, v jejichž průběhu jsem musel připustit jednu trapnou chybu. Ty začaly jednoho letního večera ve vesničce Čižice, která mezitím hraje v mém životě jistou roli. Tam jsme si u piva povídali o Bohu a světě a tím také o Čižicích. Padla tam slova, že si zde lišky...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,42 MB / 2,62 MB